แบตเตอรี่ รถยนต์ ตามรุ่นรถ

แบตเตอรี่ รถยนต์ ตามรุ่นรถ การรับประกันแบตเตอรี่ ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต 1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น (โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่อง จากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม) 2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่ 2.1. พ้นกำหนดระยะเวลารับประกัน 2.2. สามารถชาร์จไฟคืนได้ 2.3. ไม่มีใบรับประกัน, ไม่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และมีการแก้ไขดัดแปลงข้อความที่ระบุไว้, ไม่ระบุวันที่ขาย / ติดตั้ง 2.4. สติกเกอร์หลุดหาย, ฉีกขาด, … Read moreแบตเตอรี่ รถยนต์ ตามรุ่นรถ