อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป ป้องกันไฟเกิน ไฟลัดวงจร ไฟรั่วและไฟดูด

Circuit Breakers - DIN Rail components for Low Voltage

 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ( Miniature Circuit Breakers )

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload) และกระแสลัดวงจร (Short Circuit)

  อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ( Residual Current Devices )

อุปกรณ์ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้ารั่ว กล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่มีการรั่วของกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะรั่วลงดินหรือรั่วผ่านร่างกายของคน หรือที่เรียกกันว่าไฟดูด เกินกว่าค่าที่จะเริ่มเป็นอันตรายต่อมนุษย์ (30 มิลลิแอมป์) อุปกรณ์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบทันทีโดยอัตโนมัติ

  อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า ( Surge Protection Devices )

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า มีหน้าที่และหลักการคือลัดวงจรตัวเองในขณะเกิดแรงดันเกินจากฟ้าผ่า เพื่อทำให้กระแสเซิร์จเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเอง

c อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)

อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานเป็นเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปเปิด-ปิด อุปกรณ์พวกนั้นเอง

  ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่รวามอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ( เซอร์กิตเบรกเกอร์, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว, และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามลักษณะการใช้งาน )

  Distribution Boards

Distribution Boards คือ Enclosure สำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีพื้นที่ภายในมากและสะดวกสำหรับการต่อสายไฟ

ราคาขายส่ง ปลีก โทร. 02.214.4715, 02.214.4028, 02.214.4706  Line koyy_2402  Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน