เคเบิ้ลไทร์ 4", เคเบิ้ลไทร์ 6", เคเบิ้ลไทร์ 8", เคเบิ้ลไทร์ 10", เคเบิ้ลไทร์ 12", เคเบิ้ลไทร์ 15"

สายรัดเคเบิ้ลไทร์ เหมาะสำหรับ รัดสายไฟ รัดสายโทรศัพท์ รัดสายแลน มัดปากถุง ล็อคมั่นใจ ในราคาขายส่ง มีหลายขนาดให้เลือกใช้ สีขาวและสีดำ

การอธิบายผลิตภัณฑ์:

  • ฟันภายในสำหรับยึดสายหรือท่อต่างๆ

  • ส่วนหัวถูกออกแบบให้รับแรงดึงได้มาก

  • และใช้แรงในการร้อยสายน้อยมาก

GIANTLOK เคเบิ้ลไทร์รัดสายไฟ ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงาน

รุ่น ความยาว
mm(inch)
กว้าง
mm(inch)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
สูงสุดที่ล็อคได้
mm(inch)
ค่าการ
ต้านทานแรงดึง
kg(lbs)
GT-80M 80 (3.15) 2.4 (0.09) 15 (0.59) 8.0 (17.68)
GT-100M 100 (3.94) 2.5 (0.10) 22 (0.87) 8.1 (18)
GT-200M 200 (7.87) 2.5 (0.10) 53 (2.09) 8.1 (18)
GT-120I 121 (4.72) 3.6 (0.14) 30 (1.18) 18.2 (40)
GT-140I 140 (5.51) 3.6 (0.14) 33 (1.30) 18.2 (40)
GT-150I 150 (5.91) 3.6 (0.14) 35 (1.38) 18.2 (40)
GT-200I 200 (7.87) 3.6 (0.14) 53 (2.09) 18.2 (40)
GT-300I 300 (11.81) 3.6 (0.14) 76 (2.99) 18.2 (40)
GT-200ST 200 (7.87) 4.8 (0.19) 50 (1.97) 22.2(.50)
GT-250ST 250 (9.84) 4.8 (0.19) 60 (2.36) 22.2(.50)
GT-300ST 300 (11.81) 4.8 (0.19) 76 (2.99) 22.2(.50)
GT-370ST 370 (14.57) 4.8 (0.19) 102 (4.02) 22.2(.50)
GT-250HD 250 (9.84) 7.6 (0.30) 65 (2.56) 54.4 (120)
GT-300HD 300 (11.81) 7.6 (0.30) 76 (2.99) 54.4 (120)
GT-370HD 368 (14.49) 7.6 (0.30) 102 (4.02) 54.4 (120)
GT-430HD 430 (16.93) 9.0 (0.35) 110 (4.33) 79.4 (175)
GT-530HD 526 (20.71) 9.0 (0.35) 140 (5.51) 79.4 (175)
GT-630HD 610 (24.02) 9.0 (0.35) 187 (7.00) 79.4 (175)
GT-780HD 776 (30.55) 9.0 (0.35) 228 (8.98) 79.4 (175)
GT-920HD 912 (35.91) 9.0 (0.35) 263 (10.35) 79.4 (175)
GT-1220HD 1220 (48.03) 9.0 (0.35) 365 (14.37) 79.4 (175)
GT-1530HD 1530 (60.24) 9.0 (0.35) 460 (18.11) 79.4 (175)

 

โปรโมชั่น

เคเบิ้ลไทร์เข็มขัดรัดสายไฟ 4" นิ้ว ยาว 100mm กว้าง 2.5mm สีขาว 100 เส้น ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงานเคเบิ้ลไทร์เข็มขัดรัดสายไฟ 6" นิ้ว ยาว 150mm กว้าง 3.6mm สีขาว 100 เส้น ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงานเคเบิ้ลไทร์เข็มขัดรัดสายไฟ 8" นิ้ว ยาว 203mm กว้าง 3.6mm สีขาว 100 เส้น ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงาน

เคเบิ้ลไทร์เข็มขัดรัดสายไฟ 10" นิ้ว ยาว 250mm กว้าง 4.8mm สีขาว 100 เส้น 45.00 K-250SD ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงานเคเบิ้ลไทร์เข็มขัดรัดสายไฟ 12" นิ้ว ยาว 300mm กว้าง 4.8mm สีขาว 100 เส้น 55.00 K-300SD ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงานเคเบิ้ลไทร์เข็มขัดรัดสายไฟ 14.8 นิ้ว ยาว 370mm กว้าง 4.8mm สีขาว 100เส้น ขายส่ง ปลีก นำเข้า ราคาโรงงาน

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v