เครื่องชาร์จไฟ แบตเตอรี่ อัตโนมัติ Automatic Battery Charger

เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ อัตโนมัติ automatic charger srmkครื่องชาร์จไฟแบเตอรี่รถยนต์ 6,12,24V
เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่รถกอล์ฟ Golf Car Battery Charger 36V
เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery Charger 36V , 48V , 72V

เครื่องชาร์ทไฟแบเตอรี่รถยนต์ 6,12,24V
เครื่องชาร์ทไฟแบตเตอรี่รถกอล์ฟ Golf Car Battery Charger 36V
เครื่องชาร์ทไฟแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery Charger 36V , 48V , 72V

 

SRMK มีรุ่นต่างๆ ดังนี้

TT0602 6V 2Ah @1,800.00
TT1203 12V 3Ah @2,100.00
TT1206 12V 6Ah @2,450.00
TT1210 12V 10Ah @3,100.00
TT1215 12V 15Ah @3,700.00
TT1220 12V 20Ah @5,200.00
TT1230 12V 30Ah @6,200.00
TT1235 12V 35Ah @7,200.00
TT2403 24V 3Ah @2,400.00
TT2406 24V 6Ah @3,100.00
TT2410 24V 10Ah @4,200.00
TT2415 24V 15Ah @5,000.00
TT2420 24V 20Ah @6,500.00
TT2430 24V 30Ah @7,300.00
TT2435 24V 35Ah @7,900.00

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v

  • แบตเตอรี่แห้ง LEOCH
  • แบตเตอรี่แห้ง PANASONIC
  • แบตเตอรี่แห้ง SPA
  • แบตเตอรี่แห้ง YUASA
  • แบตเตอรี่แห้ง RR