บริษัท แสงอุดมชัย จำกัด เป็นบริษัทฯ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบอาคารอัจฉริยะ ( Building Automation System ) Intelligent building ควบคุมอาคารอัติโนมัติ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System ) ระบบแลกบัตรเข้าอาคารอัจฉริยะ แลกบัตรผู้มาติดต่อ แลกบัตรเข้าตึก ( Visitor Management System ) อาคารสีเขียว ( Green Building ) เราผ่านประสบการณ์ในงานติดตั้งระบบข้างต้นกับอาคารขนาดใหญ่ และฝากผลงานติดตั้งหลายแห่งให้กับผู้รับเหมางานระบบหลักและกับบริษัทผู้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ เรามีให้เลือกเทคโนโลยี RFID SMART CARD NFC Contactless Payment Andover  Honeywell Trane

ความต้องการในการติดตั้งระบบจัดการพลังงานในอาคาร(Energy Management System) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ควบคุมความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ให้อยู่ภายในค่าที่กำหนดไว้โดยการจัดความสำคัญของอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า และสั่งตัดอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญในกรณีที่มีต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสั่ง เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง
  • เพื่อแสดงผลและวิเคราะห์ของการใช้พลังงานของอาคาร
  • ควบคุมการเปิด ปิดแสงสว่างโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อประหยัดพลังงาน
  • ควบคุมการเปิด ปิดอุปกรณ์ระบบต่างๆโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อประหยัดพลังงาน
  • สามารถบันทึกค่า Runtime เพื่อแสดงผลให้มีการตรวจสอบชิ้นส่วนและเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ
  • สามารถต่อเชื่อมกับระบบตู้แช่ได้เพื่อบันทึกข้อมูลและค่าต่างๆตามที่เจ้าของโครงการกำหนด
  • สามารถควบคุมสั่งการและดูรายละเอียดต่างๆจากส่วนกลางและจากที่ตั้งโครงการได้
  • สามารถ ต่อเชื่อกับเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เพื่ออ่านค่าและบันทึกข้อมูลการทำงานได้ ในกรณีที่มี Interfacing System Support จากผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น
  • สามารถทำงานร่วมกันกับโปรแกรมการบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้เช่าตามความต้องการของเจ้าของโครงการได้