สวิทช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

สวิทช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

สวิทช์ อุปกรณ์ของ LUTRON ช่วยให้เราสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งาน โดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวในออฟฟิศ บ้าน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโด โรงงาน อื่นๆ

หากสถานที่นั้นมีแสงรอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเพียงพอ อุปกรณ์ LUTRON จะไม่ทำการเปิดหลอดไฟ

LUTRON มีระบบหรีแสงสว่างของหลอดไฟ เพื่อให้ความสว่างเหมาะสมสำหรับภายในห้องนั้นๆ

ระบบไร้สาย LUTRON ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น คุณติดตั้งได้ด้วยตัวคุณเอง

XCT™ Technology ถูกพัฒนาให้เซ็นเซอร์มีความแม่นยำสูงสำหรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ LUTRON

Clear Connect™ RF Technology ระบบไร้สายของ LUTRON ถูกพัฒนาสำหรับการติดต่อของอุปกรณ์โดยเฉพาะ

ด้วยระบบอัจฉริยะเช่นนี้ คุณหละไม่ลองสัมผัสกับระบบนี้ LUTRON Maestro

เหมาะสำหรับ

  • บ้านพักอาศัย Home House Guest House
  • ห้องนอน Rest Room
  • ออฟฟิศผู้บริหาร ผู้จัดการ แผนก Private Office
  • ห้องประชุม Conference room
  • ห้องเรียน ห้องอบรม Classroom
  • ห้องเก็บของ Store room

เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

XCT™ Technology

เซ็นเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย ตรวจจับและวิเคราะห์แม่เราขยับเพียงนิดเดียวหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง อย่างเช่น

  • การนั่งพิมพ์งานหน้าคอมพิวเตอร์ ขยับเฉพาะช่วงมือ นิ้วเท่านั้น เซ็นเซอร์ของ LUTRON ก็ตรวจจับได้ และยังเปิดไฟให้คุณได้ทำงานต่อไป
  • การนั่งอ่านหนังสือ กว่าจะเปิดไปอีกหน้า หรือพลิกหน้าหนังสือ ต้องใช้เวลาพอสมควร เซ็นเซอร์ของ LUTRON จะวิเคราะห์ให้และทำการเปิดไฟให้คุณได้อ่านต่อไป
  • ความอัจฉริยะของเซ็นเซอร์ LUTRON ทำให้ก้าวข้ามขีดข้อจำกัดของระบบเซ็นเซอร์ในปัจจุบัน

สวิทช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

สวิทช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

สวิทช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

สวิทช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว บ้านประหยัดพลังงาน LUTRON Maestro 10% - 50% SAVE Energy

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v