ไฟฉุกเฉิน Central Unit Emergency Lighting CCU 12V

MODEL LOAD BATTERY BACK-UP
HOURS
DIMENTION (mm) WEIGHT
Keg.
TERMINAL
OUT-PUT
L W H
CCU 12-85* 85 WATT 12V-18AH. 2 390 100 250 12.7 1
CCU 12-115* 115 WATT 12V-26AH. 2 390 100 250 19.6 1
CCU 12-180* 180 WATT 12V-40AH. 2 380 190 260 30 1
CCU 12-300* 300 WATT 12V-65AH. 2 500 200 260 45 1
CCU 12-350* 350 WATT 12V-40AH.x2 2 500 250 300 50 1
CCU 12-450* 450 WATT 12V-100AH. 2 500 250 300 50 1
CCU 12-475* 475 WATT 12V-100AH. 2 500 250 300 70 1
CCU 12-550** 550 WATT 12V-120AH. 2 500 300 550 80 2
CCU 12-720** 720 WATT 12V-150AH. 2 650 400 700 90 2
CCU 12-1000** 1000 WATT 12V-200AH. 2 650 400 700 100 2

ไฟฉุกเฉิน Central Unit Emergency Lighting CCU 24V

MODEL LOAD BATTERY BACK-UP
HOURS
DIMENTION (mm) WEIGHT
Keg.
TERMINAL
OUT-PUT
L W H
CCU 24-170* 170 WATT 12V-18AH.x2 2 380 200 260 26.6 1
CCU 24-240* 240 WATT 12V-26AH.x2 2 500 200 260 41 1
CCU 24-350* 350 WATT 12V-40AH.x2 2 500 250 300 56 1
CCU 24-600** 600 WATT 12V-65AH.x2 2 450 300 900 60 1
CCU 24-700** 700 WATT 12V-40AH.x4 2 450 300 900 80 1
CCU 24-950** 950 WATT 12V-100AH.x2 2 550 300 900 120 2
CCU 24-1100** 1100 WATT 12V-120AH.x2 2 600 300 900 134 2
CCU 24-1440** 1440 WATT 12V-150AH.x2 2 650 350 1000 140 2
CCU 24-2000** 2000 WATT 12V-200AH.x2 2 650 350 1200 220 2
  • แบตเตอรี่แห้ง LEOCH
  • แบตเตอรี่แห้ง PANASONIC
  • แบตเตอรี่แห้ง SPA
  • แบตเตอรี่แห้ง YUASA
  • แบตเตอรี่แห้ง RR