โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light

ป้ายไฟฉุกเฉิน emergency light sunny

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light SN-6V โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light
โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light
SN156DH1 SN156CM1 SN206DH3 SN206DH3-X
12v sn-12v sunny emergency light SN-12V โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light
SN235DH2N SN255CL2N SN235SM2N
โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light SN-Series โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light
sunny emergency light SN335DH2 sunny emergency light sn355cl2 sunny emergency light sn335sm2
SN335DH2 SN355CL2 SN335SM2
โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ sunny nau emergency light โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light NAU ขนาดเล็ก
โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ sunny nau emergency light
NAU220DH1 NAU225CM1 NAU225SM1 NAU220CL2

NAU Series หลอด Halogen Lamp

DH Type
MODEL
HEAD LAMP
BATTERY CAPACITY
  BACK UP TIME
 (Hrs.Mins)+/-10%
DIMENSION (mm.)
WEIGHT kgs.
BULB
WATT
L
W
HB
HL
NAU 220 DH 1
2
20
12V-7Ah.
1.50
 
295
 
80
 
180
 
310
5.6
NAU 225 DH 1
25
1.00
NAU 220 DH 2
20
12V-9Ah.
2.00
6.9
NAU 225 DH 1
25
1.50
NAU 220 DH 3
20
 
12V-12Ah.
3.00
 
295
 
110
 
180
 
310
7.3
NAU 225 DH 2
25
2.00
NAU 235 DH 1
35
1.50
NAU 255 DH 1
55
1.00
NAU 235 DH 2
35
12V-15Ah.
2.00
 
335
 
95
 
215
 
345
9.7
NAU 220 DH 4
20
12V-18Ah.
4.00
9.9
NAU 235 DH 3
35
3.00
NAU 250 DH 2
50
12V-21Ah.
2.00
10.7
NAU 235 DH 3
35
 
12V-26Ah.
3.50
 
350
 
140
 
225
 
356
 
13.9
NAU 250 DH 2
50
2.30
NAU 255 DH 2
55
2.00
CL Type Circle
MODEL
HEAD LAMP
BATTERY CAPACITY
BACK UP TIME
(Hrs. Mins)+/-10%
DIMENSION (mm.)
WEIGHT kgs.
BULB
WATT
L
W
HB
HL
NAU 220 CL 1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
20
12V-7Ah.
1.50
 
295
 
80
 
180
 
 
 
 
 
 
335
5.6
NAU 225 CL 1
25
1.00
NAU 220 CL 2
20
12V-9Ah.
2.00
6.9
NAU 225 CL 1
25
1.50
NAU 220 CL 3
20
 
12V-12Ah.
3.00
 
 
 
295
 
 
 
110
 
 
 
180
 
7.3
NAU 225 CL 2
25
2.00
NAU 235 CL 1
35
1.50
NAU 255 CL 1
55
1.00
NAU 235 CL 2
35
12V-15Ah.
2.00
9.7
NAU 220 CL 4
20
12V-18Ah.
4.00
9.9
NAU 235 CL 3
35
3.00
NAU 250 CL 2
50
12V-21Ah.
2.00
10.7
NAU 235 CL 3
35
 
12V-26Ah.
3.50
 
350
 
140
 
225
 
381
 
13.9
NAU 250 CL 2
50
2.30
NAU 255 CL 2
55
2.00
SM TYPE Square
MODEL
HEAD LAMP
BATTERY CAPACITY
BACK UP TIME (Hrs. Mins)+/-10%
DIMENSION (mm.)
WEIGHT kgs.
BULB
WATT
L
W
HB
HL
NAU 220 SM 1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
20
12V-7Ah.
1.50
 
295
 
80
 
180
 
310
5.6
NAU 225 SM 1
25
1.00
NAU 220 SM 2
20
12V-9Ah.
2.00
6.9
NAU 225 SM 1
25
1.50
NAU 220 SM 3
20
 
12V-12Ah.
3.00
 
295
 
110
 
180
 
310
 
7.3
NAU 225 SM 2
25
2.00
NAU 235 SM 1
35
1.50
NAU 255 SM 1
55
1.00
NAU 235 SM 2
35
12V-15Ah.
2.00
 
335
 
95
 
215
 
345
9.7
NAU 220 SM 4
20
12V-18Ah.
4.00
9.9
NAU 235 SM 3
35
3.00
NAU 250 SM 2
50
12V-21Ah.
2.00
10.7
NAU 235 SM 3
35
 
12V-26Ah.
3.50
 
350
 
140
 
225
 
356
 
13.9
NAU 250 SM 2
50
2.30
NAU 255 SM 2
55
2.00

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light NAU ขนาดเล็ก

 • NAU-220DH1 20W 12V-7AH 1.5 HOURS
 • NAU-225DH1 25W 12V-7AH 1.0 HOURS
 • NAU-220DH2 20W 12V-9AH 2.0 HOURS
 • NAU-225DH1 25W 12V-9AH 1.5 HOURS
 • NAU-220CM1 20W 12V-7AH 1.5 HOURS
 • NAU-225CM1 25W 12V-7AH 1.0 HOURS
 • NAU-220CM2 20W 12V-9AH 2.0 HOURS
 • NAU-225CM1 25W 12V-9AH 1.5 HOURS
 • NAU-220CL1 20W 12V-7AH 1.5 HOURS
 • NAU-225CL1 25W 12V-7AH 1.0 HOURS
 • NAU-220CL2 20W 12V-9AH 2.0 HOURS
 • NAU-225CL1 25W 12V-9AH 1.5 HOURS
 • NAU-220SM1 20W 12V-7AH 1.5 HOURS
 • NAU-225SM1 25W 12V-7AH 1.0 HOURS
 • NAU-220SM2 20W 12V-9AH 2.0 HOURS
 • NAU-225SM1 25W 12V-9AH 1.5 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light NAU ขนาดส่องไฟระยะยาว

 • NAU-220DH3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • NAU-225DH2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • NAU-235DH1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • NAU-255DH1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS
 • NAU-220CM3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • NAU-225CM2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • NAU-235CM1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • NAU-255CM1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS
 • NAU-220CL3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • NAU-225CL2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • NAU-235CL1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • NAU-255CL1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS
 • NAU-220SM3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • NAU-225SM2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • NAU-235SM1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • NAU-255SM1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light NAU ขนาดกลาง

 • NAU-235dh2 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • NAU-220DH4 20W 12V-18AH 4.0 HOURS
 • NAU-235DH3 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • NAU-250DH2 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • NAU-235CL2 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • NAU-220CL4 20W 12V-18AH 4.0 HOURS
 • NAU-235CL3 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • NAU-250CL2 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • NAU-235SM2 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • NAU-220SM4 20W 12V-18AH 4.0 HOURS
 • NAU-235SM3 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • NAU-250SM2 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light NAU ขนาดใหญ่

 • NAU-235DH3 35W 12V-26AH 3.5 HOURS
 • NAU-250DH2 50W 12V-26AH 2.3 HOURS
 • NAU-255DH2 55W 12V-26AH 2.0 HOURS
 • NAU-235CL3 35W 12V-26AH 3.5 HOURS
 • NAU-250CL2 50W 12V-26AH 2.3 HOURS
 • NAU-255CL2 55W 12V-26AH 2.0 HOURS
 • NAU-235SM3 35W 12V-26AH 3.5 HOURS
 • NAU-250SM2 50W 12V-26AH 2.3 HOURS
 • NAU-255SM2 55W 12V-26AH 2.0 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light SAU หัวเดียว

 • SAU-106DH3 6W 6V-4.5AH 3.0 HOURS
 • SAU-110DH2 10W 6V-4.5AH 2.0 HOURS
 • SAU-106CL3 6W 6V-4.5AH 3.0 HOURS
 • SAU 110CL2 10W 6V-4.5AH 2.0 HOURS
 • SAU 106SM3 6W 6V-4.5AH 3.0 HOURS
 • SAU 110SM2 10W 6V-4.5AH 2.0 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ SUNNY Emergency Light SAU กลาง

 • SAU 220DH3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • SAU 225DH2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • SAU 235DH1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • SAU 255DH1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS
 • SAU 235DH2 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • SAU 235DH3 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • SAU 250DH2 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • SAU 220CL3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • SAU 225CL2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • SAU 235CL1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • SAU 255CL1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS
 • SAU 235CL2 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • SAU 235CL3 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • SAU 250CL2 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • SAU 220SM3 20W 12V-12AH 3.0 HOURS
 • SAU 225SM2 25W 12V-12AH 2.0 HOURS
 • SAU 235SM1 35W 12V-12AH 1.5 HOURS
 • SAU 255SM1 55W 12V-12AH 1.0 HOURS
 • SAU 235SM2 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • SAU 235SM3 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • SAU 250SM2 50W 12V-21AH 2.0 HOURS  แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ Sunny Emergency Light SAU ใหญ่

 • SAU 235DH3 35W 12V-26AH 3.5 HOURS
 • SAU 250DH2 50W 12V-26AH 2.3 HOURS
 • SAU 255DH2 55W 12V-26AH 2.0 HOURS
 • SAU 235DH4 35W 12V-33AH 4.0 HOURS
 • SAU 250DH3 50W 12V-33AH 3.0 HOURS
 • SAU 235CL3 35W 12V-26AH 3.5 HOURS
 • SAU 250CL2 50W 12V-26AH 2.3 HOURS
 • SAU 255CL2 55W 12V-26AH 2.0 HOURS
 • SAU 235CL4 35W 12V-33AH 4.0 HOURS
 • SAU 250CL3 50W 12V-33AH 3.0 HOURS
 • SAU 235SM3 35W 12V-26AH 3.5 HOURS
 • SAU 250SM2 50W 12V-26AH 2.3 HOURS
 • SAU 255SM2 55W 12V-26AH 2.0 HOURS
 • SAU 235SM4 35W 12V-33AH 4.0 HOURS
 • SAU 250SM3 50W 12V-33AH 3.0 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ Sunny Emergency Light SAU 2 หัว

 • SAU 220DH9 20W 12V-40AH 9.0 HOURS
 • SAU 225DH7 25W 12V-40AH 7.0 HOURS
 • SAU 235DH5 35W 12V-40AH 5.0 HOURS
 • SAU 250DH3 50W 12V-40AH 3.5 HOURS
 • SAU 255DH3 55W 12V-40AH 3.0 HOURS
 • SAU 220CL9 20W 12V-40AH 9.0 HOURS
 • SAU 225CL7 25W 12V-40AH 7.0 HOURS
 • SAU 235CL5 35W 12V-40AH 5.0 HOURS
 • SAU 250CL3 50W 12V-40AH 3.5 HOURS
 • SAU 255CL3 55W 12V-40AH 3.0 HOURS
 • SAU 220SM9 20W 12V-40AH 9.0 HOURS
 • SAU 225SM7 25W 12V-40AH 7.0 HOURS
 • SAU 235SM5 35W 12V-40AH 5.0 HOURS
 • SAU 250SM3 50W 12V-40AH 3.5 HOURS
 • SAU 255SM3 55W 12V-40AH 3.0 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ Sunny Emergency Light SN 6V

 • SN 156DH1 6W 6V-4.5AH 1.5 HOURS
 • SN 256DH1 6W 6V-4.5AH 1.5 HOURS
 • SN 156CM1 6W 6V-4.5AH 1.5 HOURS
 • SN 256CM1 6W 6V-4.5AH 1.5 HOURS
 • SN 206DH3 6W 6V-4.5AH x 2  3.0 HOURS
 • SN 206DH3X 6W 6V-4.5AH x 2  3.0 HOURS
 • SN 206CM3 6W 6V-4.5AH x 2  3.0 HOURS
 • SN 206CM3X 6W 6V-4.5AH x 2  3.0 HOURS
 • SN 206SM3 6W 6V-4.5A x 2  3.0 HOURS
 • SN 206SM3X 6W 6V-4.5AH x 2  3.0 HOURS

โคมไฟฉุกเฉิน ซันนี่ Sunny Emergency Light SN กลาง

 • SN 235DH2N 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • SN 220DH4N 20W 12V-18AH 4.0 HOURS
 • SN 235DH3N 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • SN 250DH2N 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • SN 235CL2N 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • SN 220CL4N 20W 12V-18AH 4.0 HOURS
 • SN 235CL3N 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • SN 250CL2N 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • SN 235SM2N 35W 12V-15AH 2.0 HOURS
 • SN 220SM4N 20W 12V-18AH 4.0 HOURS
 • SN 235SM3N 35W 12V-18AH 3.0 HOURS
 • SN 250SM2N 50W 12V-21AH 2.0 HOURS แบตเตอรี่แห้ง 12V 21AH   LEOCH  SPA
 • แบตเตอรี่แห้ง LEOCH
 • แบตเตอรี่แห้ง PANASONIC
 • แบตเตอรี่แห้ง SPA
 • แบตเตอรี่แห้ง YUASA
 • แบตเตอรี่แห้ง RR

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v