แบตเตอรี่แห้ง 12v PANASONIC VRLA แบตเตอรี่แห้ง Sealed Lead-Calcium

สำหรับอุปกรณ์ Electronics เครื่องสำรองไฟ UPS ไฟฉุกเฉิน Emergency Light ป้ายไฟทางออก EXIT รถไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รถยก รถกอล์ฟ โฟล์คลิฟท์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องวัด ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Solar Cell

APPLICATION:

UPS, Emergency Device, Alarm System, Renewable Energy, Communication System, Hospital Equipment and Electric Vehicle.

แบตเตอรี่แห้ง 6v Panasonic LC-R061R3 6V 1.3Ah 24 x 97 x 50 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​6v Panasonic LC-R063R4P 6V 3.4Ah 34 x 134 x 60 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​6v Panasonic LC-R064R5 6V 4.5Ah 48 x 70 x 102 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​6v Panasonic LC-R067R2P 6V 7.2Ah 34 x 151 x 94 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​12v Panasonic LC-R123R4P 12V 3.4Ah 67 x 134 x 60 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​12v Panasonic LC-RA127R2 12V 7.2Ah 64.5 x 151 x 94 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​12v Panasonic LC-RA1215P1 12V 15Ah 98 x 151 x 94 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​12v Panasonic LC-RD1217P 12V 17Ah 76 x 181 x 167 mm
แบตเตอรี่แห้ง 12v ​Panasonic LC-X1220P 12V 20Ah 76 x 181 x 167 mm
แบตเตอรี่แห้ง 12v Panasonic LC-XC1221P 12v 21Ah 76 x 181 x167mm
แบตเตอรี่แห้ง 12v ​Panasonic LC-X1228 12V 28Ah 125 x 165 x 175 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​12v Panasonic LC-X1242 12V 42Ah 165 x 197 x 175 mm
แบตเตอรี่แห้ง 12v ​Panasonic LC-X1265 12V 65Ah 166 x 350 x 175 mm
แบตเตอรี่แห้ง ​12v Panasonic LC-X1275NA 12V 75Ah 166 x 350 x 175 mm
แบตเตอรี่แห้ง 12v ​Panasonic LC-XA12100 12V 100Ah 173 x 407 x 210 mm
แบตเตอรี่แห้ง 12v ​Panasonic LC-XB12100P 12V 100Ah 173 x 407 x 210 mm

Valve Regulated Lead Acid Batteries Specific ations
Technic al Data

Mode l No.

Nominal Voltage( V)

Rated Capac ity
20 Hours Rate
(Ah)

End  Use

Outli ne Dimensions
(inch)

Approx Wt.
kg ( lbs)

Term inal Types

Batt ery-Case
Resin

Len gth
mm (in)

Wi dth
mm (in)

Height
 mm (in)

Tot al
Height
mm (in)

UL9 4HB

UL9 4V-0

Valve regulated lead acid batteries

LC-R061R3PU

6

1.3

Main Power &
Standby Power

97
(3.819)

24
(0.945)

50
(1.969)

55
(2.165)

0.3
(0.66)

B

O

--

LC-R121R3PU

12

1.3

Main Power &
Standby Power

97
(3.819)

47.5
(1.87)

50
(1.969)

55
(2.165)

0.59
(1.3)

B

O

--

LC-R122R2P

12

2.2

Main Power &
Standby Power

177
(6.97)

34.0
(1.34)

59.9
(2.36)

66.0
(2.60)

0.80
(1.76)

B

O

--

LC-R123R4P

12

3.4

Main Power &
Standby Power

134
(5.28)

67.0
(2.64)

59.9
(2.36)

65.0
(2.56)

1.20
(2.65)

B

O

--

LC-R063R4P

6

3.4

Main Power &
Standby Power

134
(5.28)

34.0
(1.34)

59.9
(2.36)

66.0
(2.60)

0.62
(1.37)

B

O

--

LC-R064R5P

6

4.5

Main Power &
Standby Power

70.1
(2.76)

48.0
(1.89)

102
(4.02)

107
(4.25)

0.78
(1.72)

B/C

O

--

LC-R067R2P

6

7.2

Main Power &
Standby Power

151
(5.95)

34.0
(1.34)

93.4
(3.70)

100
(3.94)

1.26
(2.78)

B/C

O

--

LC-R127R2P/P1

12

7.2

Main Power &
Standby Power

151
(5.95)

64.5
(2.54)

93.9
(3.70)

100
(3.94)

2.48
(5.45)

B/C

O

X

LC-R0612P/P1

6

12.0

Main Power &
Standby Power

151
(5.95)

50.0
(1.97)

93.9
(3.70)

100
(3.94)

1.95
(4.30)

B/C

O

--

LC-RA1212P/P1

12

12.0

Main Power &
Standby Power

151
(5.95)

98.0
(3.86)

93.9
(3.70)

101
(4.01)

3.79
(8.36)

B/C

O

--

LC-RD1217P/AP

12

17.0

Main Power &
Standby Power

181
(7.13)

75.9
(2.99)

167
(6.57)

167
(6.57)

5.35
(14.34)

D/G

O

X

LC-X1220P

12

20.0

Standby Power

181
(7.13)

75.9
(2.99)

167
(6.57)

167
(6.57)

6.6
(14.56)

D/G

O

X

LC-XB1228P/AP

12

28.0

Standby Power

165
(6.50)

125.0
4.92

175.3
(6.90)

180
(7.07)

11.0
(24.34)

D/G

O

X

LC-XC1228P/AP

12

28.0

Main Power /
Cycling

165
(6.50)

124.5
(4.90)

175.3
(6.90)

180
(7.07)

11.0
(24.34)

D/G

O

--

LC-R1233P

12

33.0

Main Power &
Standby Power

196
(7.70)

130
(5.12)

155
(6.10)

154
(6.08)

12.0
(26.50)

E

O

X

High power series
UP-RW1220P1 12 20* -- 140
(5.51)
38.6
(1.52)
93.98
(3.70)
101.6
(4.00)
1.35
(2.98)
C X O
UP-RWA1232P/P1 12 32* -- 151.1
(5.95)
53.34
(2.10)
93.98
(3.70)
101.6
(4.00)
2.04
(4.5)
C X O
UP-RW1245P/P1 12 45* -- 151.1
(5.95)
64.52
(2.54)
93.98
(3.70)
101.6
(4.00)
2.61
(5.75)
C X O

* High power series, rated capacity 10 minutes rate (w/cell).

Note: Battery cases marked with an O are the normal product using the standard resin. Those marked with an X indicate specifications as per special order.
Terminal Types:
(B) Faston type 187 (indicated by model # suffix: P)
(C) Faston type 250 (indicated by model # suffix: P1)
(D) M5 bolt and nut type (indicated by model # suffix: P)
(E) M6 bolt and nut type (indicated by model # suffix: P)
(G) M5 threaded post type (indicated by model # suffix: AP)

 

เหมาะสำหรับอุปกรณ์

 • อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม Communication Telecommunication System
 • สัญญาณเตือนไฟไม้  ระบบรักษาความปลอดภัย Fire Alarm & Security Systems
 • เครื่องสำรองไฟ UPS Uninterruptible power supplies
 • เครื่องคิดเงิน Point of Sale POS Electronic Cash Registers
 • เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิคส์ Electronic Test Equipment
 • ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ EPS Power Electronic System
 • โคมไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก Emergency Light EXIT
 • สัญญาณรถไฟ Railway signal
 • สัญญาณเครื่องบิน Aircraft Signal
 • สัญญาณกันขโมย Alarm Security System
 • แหล่งจ่ายไฟ DC power supply switching
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ Auto Control System
 • เครื่องใช้สำนักงาน Office Machines
 • อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ Control Equipment
 • รถจักรยานไฟฟ้า รถเข็น Electronic powered bicycl and wheelchairs
 • อุปกรณ์ธรณ์วิทยา Geophysical Equipment
 • อุปกรณ์ทางทะเล Marine Equipment
 • อุปกรณ์การแพทย์ Medical Equipment
 • ไฟถ่ายวิดีโอ Portable Cine Video Lights
 • พลังงานแสงอาทิตย์ Power tools solar powered systems
 • อุปกรณ์บันทึกวีดีโอ Television video records
 • เครื่องหยอดเหรียญ Vending Machines

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v