แบตเตอรี่ รถยนต์ โบลีเด้น Boliden ราคา

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์
Boliden โบลีเด้น

แบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมใช้ เป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ กึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ รถยนต์ Boliden โบลีเด้น ตอบสนองความต้องการของท่าน

รับประกัน 12 เดือน

ติดต่อสอบถาม ราคาก่อนทุกครั้ง ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา


buybatt แบตเตอรี่ ส่งถึงรถ

บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่

แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT

ร้าน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น ส่งถึงรถ gs fb 3k panasonic yuasa boliden
ร้าน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น ส่งถึงรถ gs fb 3k panasonic yuasa boliden

ร้าน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น ส่งถึงรถ gs fb 3k panasonic yuasa boliden


ร้าน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น ส่งถึงรถ gs fb 3k panasonic yuasa boliden


gs แบตเตอรี่ รถยนต์


yuasa แบตเตอรี่ รถยนต์


boliden แบตเตอรี่ รถยนต์


panasonic แบตเตอรี่ รถยนต์


fb แบตเตอรี่ รถยนต์


แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉัน ส่งถึงรถ โบลีเด้น boliden


ร้าน ขาย เปลี่ยน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉัน ย่าน แถว ปทุมวัน ลาดพร้าว buybatt


ร้าน ขาย เปลี่ยน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉัน ย่าน แถว ปทุมวัน ลาดพร้าว buybatt


ร้าน ขาย เปลี่ยน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉัน ย่าน แถว ปทุมวัน ลาดพร้าว buybatt
ร้าน ขาย เปลี่ยน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉัน ย่าน แถว ปทุมวัน ลาดพร้าว buybatt

Warranty
Model
Warranty

ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต

1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์

1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น ( โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม )

2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่

2.1. พ้นกำหนดระยะเวลารับประกัน

2.2. สามารถชาร์จไฟคืนได้

2.3. ไม่มีใบรับประกัน, ไม่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และมีการแก้ไขดัดแปลงข้อความที่ระบุไว้, ไม่ระบุวันที่ขาย / ติดตั้ง

2.4. สติกเกอร์หลุดหาย, ฉีกขาด, และลอกไม่ถูกต้อง (ขอให้ระบุรุ่น, ยี่ห้อรถที่ติดตั้ง และอายุการใช้งานรถโดยประมาณ)

2.5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

2.6. แบตเตอรี่แตก, รั่ว, ซึม, การตกกระแทก, ระเบิด, การทุบและกระแทกจากภายนอก

2.7. การต่อแบตเตอรี่ผิดขั้ว

2.8. เกิดความบกพร่องของตัวรถยนต์เอง เช่น ระบบไฟรถยนต์รั่ว, ไฟลัดวงจร

2.9. ระบบไดชาร์จ และไดสตาร์ทของรถยนต์เกิดความบกพร่องซึ่งไม่สามารถชาร์จไฟได้ และสตาร์ทได้

2.10. การอัดประจุไฟมากเกินไป (Over Charge) และขาดการประจุไฟเพิ่มเมื่อแบตหมด (Over Discharge)

2.11. ดูแลระดับกรดไม่ดีจนระดับน้ำกลั่นต่ำกว่าระดับต่ำสุด และเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้

2.12. เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ หรือน้ำกรดที่ใช้กับแบตเตอรี่

2.13. ขาดการบำรุงรักษา และขาดการทำความสะอาด ทำให้จุกอุดตันและก่อให้เกิดปัญหากับแบตเตอรี่

2.14. สาเหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการต่อพ่วงแบตเตอรี่ กับอุปกรณ์ภายนอก และนำมาซื่งความเสียหายต่อแบตเตอรี่

2.15. การเกิดอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ความประมาทเลินเล่อ, ความบกพร่องจากผู้ใช้ หรือช่างที่ขาดความชำนาญ

2.16. แบตเตอรี่ถูกนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากการสตาร์ทรถยนต์

2.17. มีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเดิมอุปกรณ์ใดๆ บนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

2.18. มีการพลิกคว่ำแบตเตอรี่

2.19. กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุในใบรับประกัน

Model

Brand Model Capacity Dimensions Image
BOLIDEN NS40ZP 12V 35Ah L194 mm*W126 mm*H225 mm  
BOLIDEN NS40ZPi 12V 35Ah L194 mm*W126 mm*H225 mm  
BOLIDEN NS40ZLP 12V 35Ah L194 mm*W126 mm*H225 mm  
BOLIDEN NS40ZLPi 12V 35Ah L194 mm*W126 mm*H225 mm  
BOLIDEN NS60P 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60Pi 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60LP 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60LPi 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60PS 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60PiS 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60LPS 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN NS60LPiS 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN N50ZPi 12V 70Ah  L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN  N50ZLPi 12V 70Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN NS70Pi 12V 75Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN NS70LPi 12V 75Ah  L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN N50ZP (มีหูหิ้ว) 12V 70Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN N50ZLP (มีหูหิ้ว) 12V 70Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN NS70P (มีหูหิ้ว) 12V 75Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN NS70LP (มีหูหิ้ว) 12V 75Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN NS100P (มีหูหิ้ว)  12V 85Ah  L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN  NS100Pi (มีหูหิ้ว) 12V 85Ah  L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN NS100LPi (มีหูหิ้ว) 12V 85Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN  NS120P (มีหูหิ้ว) 12V 95Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN NS120Pi (มีหูหิ้ว) 12V 95Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN NS120LPi (มีหูหิ้ว) 12V 95Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN 109HL105PE 12V 105Ah  L349 mm*W178 mm*H236 mm  
BOLIDEN N100P 12V 105Ah L405 mm*W173 mm*H231 mm  
BOLIDEN N100ZP 12V 110Ah  L405 mm*W173 mm*H231 mm  
BOLIDEN 4DTLP 12V 132Ah  L504 mm*W205 mm*H201 mm  
BOLIDEN N120AP 12V 110Ah L502 mm*W180 mm*H225 mm  
BOLIDEN N120P 12V 120Ah L502 mm*W180 mm*H225 mm  
BOLIDEN N150P 12V 150Ah  L504 mm*W219 mm*H254 mm  
BOLIDEN N150ZP 12V 170Ah L504 mm*W219 mm*H254 mm  
BOLIDEN N200ZD 12V 210Ah L522 mm*W293 mm*H268 mm  
BOLIDEN N200ZP 12V 210Ah  L520 mm*W275 mm*H264 mm  
BOLIDEN 105H44 SMF 12V 35Ah L194 mm*W126 mm*H225 mm  
BOLIDEN 105H44L SMF 12V 35Ah  L194 mm*W126 mm*H225 mm  
BOLIDEN 106H60 SMF 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN 106H60L SMF 12V 45Ah L236 mm*W127 mm*H220 mm  
BOLIDEN 12H70 SMF 12V 70Ah L263 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 12H80 SMF  12V 75Ah L263 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 12H90 SMF 12V 85Ah L263 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 12H70L SMF 12V 70Ah L263 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 12H80L SMF 12V 75Ah L263 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 12H90L SMF 12V 85Ah L263 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 12HK75 SMF 12V 75Ah L26 mm*W172 mm*H223 mm  
BOLIDEN 108M90 SMF 12V 85Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN 108M100 SMF 12V 95Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN 108M110 SMF 12V 110Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN 108M90L SMF 12V 85Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN 108M100L SMF 12V 95Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN  108M110L SMF 12V 110Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm  
BOLIDEN 108MB110 SMF 12V 110Ah L302 mm*W177 mm*H224 mm  
BOLIDEN 12LL43 SMF 12V 43Ah  L208 mm*W175 mm*H175 mm  
BOLIDEN 12LB50 SMF 12V 50Ah L206 mm*W174 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12VB65 SMF 12V 65Ah L240 mm*W174 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12VB65L SMF 12V 65Ah L240 mm*W174 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12VLL54L SMF 12V 54Ah L240 mm*W174 mm*H174 mm  
BOLIDEN 12FB75 SMF 12V 75Ah L276 mm*W175 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12FB80 SMF 12V 80Ah L276 mm*W175 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12FL65 SMF 12V 65Ah  L276 mm*W174 mm*H175 mm  
BOLIDEN 12FL71 SMF 12V 70Ah L276 mm*W174 mm*H175 mm  
BOLIDEN 12MB100 SMF 12V 100Ah L350 mm*W175 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12MB110 SMF 12V 110Ah L350 mm*W175 mm*H190 mm  
BOLIDEN 12ML85 SMF 12V 85Ah L350 mm*W174 mm*H175 mm  

แบตเตอรี่ รถยนต์ ส่งถึงรถ

แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคา ส่งถึงรถ buybatt ปทุมวัน บรรทัดทอง


แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคา ส่งถึงรถ buybatt ลาดพร้าว วังหิน

close

🤞 Don’t miss these tips!

We don’t spam! Read more in our privacy policy