FB แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น เอฟบี

FB แบตเตอรี่ รถยนต์ราคาถูก ใกล้ฉัน เอฟบี แบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมใช้ เป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ กึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ราคาย่อมเยา ไฟแรงค่า CCA สูง แบตเตอรี่ รถยนต์ FB เอฟบี Furukawa ไฟแรง ตอบสนองความต้องการของท่าน รับประกัน 12 เดือน ติดต่อสอบถาม ราคาก่อนทุกครั้ง ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่ แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT Warranty Warranty ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต 1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) … Read more

YUASA แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น ยัวซ่า

YUASA แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉ้น ยัวซ่า บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่ แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT Warranty Warranty ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต 1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น ( โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม ) 2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่ … Read more

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ พานาโซนิค Panasonic

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ Panasonic พานาโซนิค แบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมใช้ เป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ กึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ราคาย่อมเยา ไฟแรง ค่า CCA สูง แบตเตอรี่ รถยนต์ Panasonic พานาโซนิค แบตเตอรี่ รถยนต์ ที่ตอบสนองความต้องการของคุณ รับประกัน 12 เดือน ติดต่อสอบถาม ราคาก่อนทุกครั้ง ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่ แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT Warranty Warranty ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต 1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร … Read more

แบตเตอรี่ รถยนต์ โบลีเด้น Boliden ราคา

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ Boliden โบลีเด้น แบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมใช้ เป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ กึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่ รถยนต์ Boliden โบลีเด้น ตอบสนองความต้องการของท่าน รับประกัน 12 เดือน ติดต่อสอบถาม ราคาก่อนทุกครั้ง ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่ แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT Warranty Model Warranty ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต 1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 1.2. … Read more

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA ALPHARDราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA ALTISราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA AVANZAราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA CAMRYราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA C-HRราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA COMMUTERราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA FORTUNERราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA INNOVAราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA NEW FORTUNERราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA NEW VIOSราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA PRIUSราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ TOYOTA REVOราคา … Read more

แบตเตอรี่ รถยนต์ ตามรุ่นรถ

แบตเตอรี่ รถยนต์ ตามรุ่นรถ การรับประกันแบตเตอรี่ ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต 1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น (โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่อง จากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม) 2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่ 2.1. พ้นกำหนดระยะเวลารับประกัน 2.2. สามารถชาร์จไฟคืนได้ 2.3. ไม่มีใบรับประกัน, ไม่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และมีการแก้ไขดัดแปลงข้อความที่ระบุไว้, ไม่ระบุวันที่ขาย / ติดตั้ง 2.4. สติกเกอร์หลุดหาย, ฉีกขาด, … Read more

CCA แบตเตอรี่ รถยนต์

CCA แบตเตอรี่ รถยนต์ GS แบตเตอรี่ แห้ง Model CCA 105D31L-DL 710 105D31R-DL 710 38B19L-MF 272 46B24L-MF 325 46B24R-MF 325 55B24L-MF 433 65D23L-DL 420 D120L-DL 622 D120L-DL 622 D60-DL 325 D60-DL 325 DD100-MF 680 DD80 512 DD80 512 DIN60-560059 590 EXTRA120L 588 EXTRA120R 588 EXTRA150R 662 EXTRA180R 738 EXTRA180R 738 MFX-50L 356 NFX-80L 568 GS แบตเตอรี่ น้ำ … Read more

การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่ ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิตแบตเตอรี่ 1.1 รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น (โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่อง จากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม) 2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่ 2.1. พ้นกำหนดระยะเวลารับประกัน 2.2. สามารถชาร์จไฟคืนได้ 2.3. ไม่มีใบรับประกัน, ไม่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และมีการแก้ไขดัดแปลงข้อความที่ระบุไว้, ไม่ระบุวันที่ขาย / ติดตั้ง 2.4. สติกเกอร์หลุดหาย, ฉีกขาด, และลอกไม่ถูกต้อง (ขอให้ระบุรุ่น, ยี่ห้อรถที่ติดตั้ง … Read more

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ GS

ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ GS แบตเตอรี่ ชนิดไม่ต้องดูแล แบตเตอรี่ รถยนต์ GS พร้อมใช้ เป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ กึ่งแห้ง MF แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ราคาย่อมเยา ไฟแรง ค่า CCA สูง แบตเตอรี่ รถยนต์ GS สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ แบตเตอรี่ รถยนต์ GS สำหรับ รถเก๋ง รถกระบะ MPV SUV รถตู้ การรับประกัน 12 เดือน ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ ติดต่อสอบถาม ราคาก่อนทุกครั้ง ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่ แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT Warranty … Read more

แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์

แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์ แบตมอไซค์ แบตมอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ด้วยแผ่นธาตุทรงคุณภาพ และส่วนผสมที่ลงตัว ทำให้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์ ไฟแรงเวอร์ มอเตอร์สตาร์ทฉุดเครื่องยนต์ให้ติดด้วยแรงหมุนอันมหาศาล แรงสตาร์ทสูงและทำให้เครื่องยนต์ติดง่าย ไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทหลายรอบ จำหน่ายทั้งราคาปลีกและส่ง ทำให้คุณจะได้รับแบตเตอรี่ใหม่สด ไม่ค้างสต๊อก มีการกระตุ้นไฟด้วยเครื่องชาร์จชนิดพิเศษ ก่อนส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าทุกลูก ข้อแนะนำในการใช้ แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์ ติดตั้งแบตเตอรี่ในยานพาหนะ ควรยืดให้แน่นพอสมควร ทำความสะอาดขั้วสายไฟ แล้วต่อขั้วบวกก่อนแล้วจึงต่อขั้วลบ ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟเมื่อไฟหน้ารถอ่อน, แตรไม่ค่อยดัง หรือสตาร์ทไม่ค่อยติด ควรรักษาความสะอาดแบตเตอรี่ และที่วางแบตเตอรี่ โดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆ ทำความสะอาด ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษชำระทำความสะอาด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต อันเป็นต้นเหตุของการระเบิด แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งาน ควรนำไปอัดไฟเดือนละครัง ข้อควรระวัง แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่นี้บรรจุกรดกำมะถัน ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือเสื้อผ้า กรณีกรดเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบแพทย์ กรณีกรดถูกภายนอกร่างกาย ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด กรณีที่กรดเข้าในร่างกายให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ ตามด้วยไข่ขาว หรือน้ำมันพืชแล้วรีบไปพบแพทย์ แก๊สที่เกิดจากแบตเตอรี่สามารถติดไฟได้ อย่าสูบบุหรี่ … Read more